Voorwaarden

Deelname op eigen risico

Deelname aan alle Headis evenementen is op eigen risico. De organisator van het evenement is niet aansprakelijk voor schade aan individuen en/of objecten.

Beeldrecht

Ik geef toestemming voor publicatie van beeldmaterialen genomen door HeadisNL op alle Headis evenementen.

Ik doe afstand van elke vorm van betaling en zal geen beeldmaterialen opeisen. Ik geef HeadisNL toestemming om foto’s en video’s van mij genomen te gebruiken voor alle soorten media (print en persberichten, incl online en film). De (door)verkoop van beeldmaterialen is rechtmatig.

HeadisNL verzekeren dat beeldmaterialen niet gebruikt zal worden voor illegale doeleinden.

HeadisNL heeft het recht om derde partijen beeldmaterialen op evenementen te laten compileren.

Beeldmaterialen (foto en video) genomen door deelnemers van de evenementen zijn uitsluitend voor privégebruik. Elke andere vorm van het delen van beeldmaterialen anders dan voor privégebruik is niet toegestaan en vergt toestemming van HeadisNL.

Spelersprofiel

Spelersnamen kunnen onafhankelijk worden aangepast. Als een speler een nieuw profiel aanmaakt in plaats van zijn/haar spelersnaam te wijzigen wordt het oude profiel in zijn geheel verwijderd.